اینترنت بانک ثابت

اینترنت بانک رمز ثابت:

این نوع اینترنت بانک مخصوص افراد حقیقی و حقوقی بوده و امکان پرداخت تسهیلات و انتقال وجه گروهی، فایلی و مستمر و کمک به خیریه ها وجود دارد ، مبلغ تراکنش ها حداکثر تا سقف 200 میلیون ریال بوده و از این مبلغ تجاوز نمی کند ، همچنین در این شیوه ورود به اینترنت بانک، مشتری می تواند از کلیه خدمات اینترنتی ، اعم از کارت به کارت شتابی ، کارت به کارت رسالتی ، انتقال وجه پایا، ساتنا، انتقال وجه داخلی ، پرداخت کلیه قبوض ، خرید شارژ تلفن همراه استفاده نموده و همچنین کلیه گزارشات تراکنش های انجام شده در سپرده و کارت خود را دریافت نماید./