بن کارت ویژه موسسات چند حسابه

هدف از موسسات چند حسابه، ایجاد جیب های مختلف برای بن کارت های یک موسسه است. برای هر بن کارت، امکان انجام عملیات مالی روی جیب های مختلف آن وجود دارد. هر کدام از جیب ها امکان کاهش یا افزایش موجودی را دارند و می توانند برای مورد مشخصی استفاده شوند .

قابلیت های ویژه:

علاوه بر قابلیت های بن کارت های عادی
  • امکان تعریف حساب پیش فرض، حساب شارژ سود سپرده و اولویت، برای جیب های مختلف (حساب ها) وجود دارد
  • امکان تعریف یک یا چند سپرده برای موسسه وجود دارد. به منظور اهداف مختلف می توان سپرده های مختلفی تعریف کرد که برای هر سپرده می بایست شرح حساب وارد شود
  • امکان اضافه کردن انواع محدودیت خدمات) نوع تراکنش، نوع ترمینال، بانک پذیرنده، کد ترمینال پذیرنده، کد صنف پذیرنده، ارز، ترکیبی و مبلغ( برای هر حساب با توجه به نیاز موسسه وجود دارد
  • در موسسه تعریف شده با یک حساب، اضافه کردن محدودیت خدمات مفهومی ندارد ولی برای موسسات با حداقل دو حساب یا بیشتر می توان محدودیت خدمات تعریف کرد