تقاضای عضویت و افتتاح حساب

متقاضی گرامی

به بانک قرض الحسنه رسالت مبدع بانکداری اجتماعی و پیشرو دربانکداری دیجیتال کشور خوش آمدید.

با توجه به اینکه در نظام بانکی شناخت و ارتباط مستمر با مشتری یکی از اصول اولیه به شمار می رود و رویکرد اصلی این بانک ارائه کلیه خدمات به صورت غیرحضوری در قالب بانکداری اجتماعی است بنابراین پیش نیاز افتتاح حساب ، عضویت در یک کانون همیاری اجتماعی می باشد.