معرفی خدمات تلفن بانک:    (24930-021)    

_ اعلام مانده وسه گردش آخرحساب

_ مسدودکردن کارت

_ تغییررمزعبور

_ دریافت صورتحساب از طریق نمابر

_ دریافت گردش حساب

_ انتقال وجه

_ فکس گردش حساب

_ فکس گردش روزانه حساب

_ دریافت موجودی کارت

_ دریافت وضعیت کارت

_ کمک به خیریه

_ دریافت 3 گردش آخر کارت

_ اطلاع از چک های صادر شده

_ اطلاع از چک های واگذار شده

_ عملیات کارت

_ اطلاع از لیست تسهیلات

_ پرداخت اقساط

_ دریافت فکس تسهیلات

_ پرداخت کلیه قبوض

_ پیگیری قبوض پرداخت شده

_ دریافت شماره شبا

_ دریافت شماره حساب با کارت

_ فکس راهنمای تلفن بانک


منوی اصلی تلفن بانک:


منوی اصلی پرداخت تلفنی:


نحوه استفاده از خدمات تلفن بانک بانک قرض الحسنه رسالت

مشتریان محترم پس از تکمیل فرم درخواست خدمات تلفن بانک ،تحویل آن به متصدی شعبه و دریافت رمز و نام کاربری ،می توانند از خدمات بانکی از طریق تلفن ثابت و نیز تلفن همراه با شماره گیری24930بهره مندگردند.

لازم به ذکر است که مشتریانی که خارج ازاستان تهران می باشند می بایست کد 021 را نیز شماره گیری نمایند (24930-021).

پرداخت تلفنی:

این گزینه جهت انجام عملیات بر روی کارت طراحی شده است. تمامی دارندگان کارت های شتابی (کارت های صادره از تمامی بانک هایی که عضو شبکه شتاب هستند) قادر به استفاده از این گزینه خواهند بود.

خروج از تلفن بانک :

در صورت حضور در هر یک از منوهای تلفن بانک با وارد نمودن # (کلید مربع) از سیستم تلفن بانک خارج خواهید شد.

در صورتی که سیستم منتظر وارد نمودن ورودی شماست، با وارد نمودن # (کلید مربع)از عملیاتی که در آن هستید انصراف داده و به منوی بالاتر بازگردانده می شوید.

در صورتی که در هر یک از منوها هستید، با وارد کردن کلید 9به منوی بالاتر منتقل خواهید شد و در صورتیکه در منوی اصلی باشید از سیستم خارج خواهید شد.