خودپرداز

پایانه های خودپرداز بانک قرض الحسنه رسالت
پس از ورود کارت به پایانه، رمز خود را وارد کرده و دکمه ثبت را فشاردهید. سپس گزینه های ذیل نمایش داده خواهد شد. با فشار دادن کلید مقابل هر یک از خدمات، میتوانید عملیات خود را انتخاب کنید.
• شما می توانید بایکی از انواع کارت های بانکی و مراجعه به هر یک از پایانه های خودپرداز این بانک، خدمات زیر را دریافت کنید:
خدمات قابل ارائه بر روی خودپردازهای بانک قرض الحسنه رسالت :
1. برداشت وجه (در هر شبانه روز 2.000.000 ریال، به جزء بن کارت)
2. اعلام موجودی کارت و یا حساب های فرعی متصل به کارت
3. تغییر رمز اول و دوم کارت
4. انتقال وجه کارت به کارت (رسالت کارت به رسالت کارت و از طریق پایانه های رسالت در هر شبانه روز 500.000.000 ریال)
5. انتقال وجه کارت به کارت (به صورت شتابی طبق قانون بانک مرکزی ج.ا.ا. 30.000.000 ریال)
6. دریافت صورتحساب
7. خرید شارژ تلفن همراه
8. پرداخت قبوض
9. پرداخت اقساط
10. کمک های مردمی
توصیه میشود برای امنیت بیشتر، در اولین فرصت با مراجعه به یکی از پایانه های خود پرداز بانک قرض الحسنه رسالت، رمز کارت خود را عوض کنید. چنانچه رمز خود را سه بار پشت سرهم اشتباه وارد نمایید، کارت شما غیر فعال خواهد شد و خودپرداز کارت شما را ضبط خواهد کرد، در این صورت پس از احراز هویت و دریافت کارت از متصدی بانک با مراجعه به هر یک از شعب بانک قرض الحسنه رسالت، رمز جدید برای کارت صادر میگردد.
نکته:
انتقال وجه سه جانبه به انتقال وجهی گفته می شود که در آن بانک مبدا، بانک مقصد و بانک مربوط به پایانه، هر سه متفاوت میباشند. برای مثال میتوان با کارت شتابی بانک 1 بر روی دستگاه خودپرداز بانک قرض الحسنه رسالت به کارت شتابی بانک 2 انتقال وجه انجام داد.