دریافت تسهیلات غیرحضوری

فرآیند دریافت تسهیلات غیر حضوری :

  1. افتتاح حساب: در صورت نداشتن سپرده قرض الحسنه (جاری / پس انداز) در بانک قرض الحسنه رسالت، جهت افتتاح حساب به سامانه عضویت مراجعه نمائید.
  2. اعتبار سنجی:پس از افتتاح حساب، جهت انجام فرآیند اعتبارسنجی نسبت به ثبت‌نام در سامانه مرآت اقدام و پس از اخذ نتیجه نسبت به تکمیل پرونده اعتبار سنجی اقدام نمایید.
  3. برآورد تسهیلات:در صورت نداشتن اطلاع از مبلغ و مدت تسهیلات قابل درخواست می توانید به صفحه پیشخوان مجازی رسالت - تسهیلات - برآورد تسهیلات، مراجعه نمائید.
  4. درخواست تسهیلات: پس از دریافت پیامک تأیید از سامانه اعتبار سنجی مرآت نسبت به ثبت درخواست تسهیلات در سامانه اینترنت بانک رسالت اقدام نمائید.
  5. قابل توجه:دریافت تسهیلات قرض الحسنه براساس دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط داخلی بانک می باشد.