ما کارکنان و مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت اعضا یک خانواده بزرگ هستیم که دست در دست هم مهربانی را در لوای سنت زیبا و دیرین قرض الحسنه به همنوعان خود تقدیم می‌کنیم. 

به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن وباورهای اقوام مختلف در جای جای عرصه پهناور کشورمان ایران احترام گذاشته و به هر جا که پا بگذاریم آنجا را خانه خود و شهروندانش را همشهریان خود می دانیم.

به همه مشتریان حقیقی و حقوقی خود و صاحبان حساب های خرد و کلان به یک چشم نگاه می کنیم و ارائه بیشترین خدمت با بهترین کیفیت به تک تک مراجعه کنندگان مرام و تفکر ماست.

عزت، بزرگی و توانمندی بانک قرض الحسنه رسالت را به لطف کرامت نفس و به یمن حضور مشتریان با عزت، بزرگ و توانمندمان می دانیم.

امانتداری و حفظ اسرار مشتری چه خواسته او باشد یا نباشد را حق مسلم میدانی و بنا به توصیه های اکید اسلامی و اخلاقی در این مهم اهتمام ویژه خواهیم نمود.

در انجام وظایف خود حرفه ای و با دقت تمام چنان می کوشیم که گویی هر مشتری مقام مافوق ماست و با نگاه تیزبین و دقت نظر از ما بهترین و سریعترین کار و مودبانه ترین رفتار را میخواهد.

برای جلب رضایت مشتریان نهایت سعی و تلاش خود را خواهیم نمود و با سعه صدر پیشنهادات و انتقادات را پذیرفته و با همه تمام در جهت اعمال نظرات ایشان گام بر خواهیم داشت.

با یکی نمودن گفتار و کردار رضایت واقعی مشتری را کسب و سعی خواهیم نمود تا به پاس اعتماد و حمایت مشتریان خوبمان خدماتی بیش از حد انتظار ارائه نماییم.

وقت شناسی، ظاهر آراسته، محیط زیبا، خالی نماندن کرسی همکاران و تلاش بیشتر جهت عدم اتلاف وقت مشتری سرلوحه کارمان است.

رضایت و مسرت ما کارکنان بسته به رضایت و مسرت مشتریان است و همیشه چشم به راه و پذیرای مشتریان سخاوتمند خود هستیم تا با نهایت دقت و صداقت در خدمتگزاری از جان و دل بکوشیم.

آرزویمان دیدارهای مجدد و خدمات شایسته تر به هموطنان عزیزمان در جای جای میهن اسلامی بزرگ می باشد.

با اراده قوی و همتی بلند ایستاده‌ایم، دل سپرده دوست هستیم و برای رضایش، خویشتن را رها نموده و خدمت به بندگانش آرمانمان می باشد. 

و برای این مهم جانمان پر از شوق است و چشم به راه مشتریان خوب مان هستیم تا آینده بهتری با اعتماد و اتحاد بسازیم و می دانیم با شما فردا از آن ماست.