پایانه های فروش POS

 به اطلاع میرساند از تاریخ 15 مهرماه سال جاری امکان ثبت و پیگیری درخواست های جدید کارت خوان در قالب برنامه کاربردی کاپ از طریق آدرس اینترنتی www.icup.ir در دسترس درخواست کنندگان محترم بانک قرار گرفته است.