پیام کوتاه بانکی

بانک قرض الحسنه رسالت در راستای خدمات رسانی بهتر به مشتریان ، امکان بهره برداری از پیام کوتاه جهت اطلاع رسانی را برای کلیه مشتریان خود فراهم نموده است به گونه ای که کلیه تراکنش های واریز و برداشت از حساب، به همراه پیامک ورود موفق یا ناموفق به اینترنت بانک، همراه بانک و تلفن بانک را برای کاربر ارسال می دارد.
این امکان نیز برای کلیه مشتریان وجود دارد که سقف و کف تراکنش هایی که خواهان اطلاع رسانی آن هستند را به شعبه معرفی نمایند تا فقط پیامک های واریز و برداشت در بازه ی تعیین شده جهت مشتری ارسال گردد.