کارت خانواده

در راستای ترویج فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی در سطح جامعه و خانواده ها، همچنین تسهیل در انجام امور مالی و فراهم آوردن امکان استفاده از خدمات بانکی و بانکداری الکترونیکی کارت زیرمجموعه بانک قرض الحسنه رسالت طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کارت زیرمجموعه شامل یک یا چند کارت مغناطیسی است که به یک حساب ترجیحی متصل بوده و صاحب حساب اصلی میتواند ضمن تعیین افراد دارنده کارت، برای اعضای زیرمجموعه خود نسبت به مشخص نمودن محدودیت خدمات مورد نیاز شامل کلیه سناریو های مد نظر و در چهار چوب قوانین بانک مرکزی ج.ا.ا.، اعم از تعیین سقف مبلغ برداشت، نوع پایانه و غیره را برای هریک از کارتها تعیین نماید، این قابلیت ها از خصوصیات بارز این محصول به شمار میرود.

به عنوان مثال سرپرست خانواده (صاحب حساب) میتواند یک قطعه کارت به ازای هر فرد از اعضای خانواده سفارش داده و برای هر کارت محدودیتهای مورد نظر را اعمال نماید. لذا صاحب حساب می تواند مدیریت مالی کاملاً مکانیزه ای رانسبت به اعضاء دارنده کارت داشته باشد

محل استفاده از کارت زیرمجموعه بانک قرض الحسنه رسالت، کلیه پذیرنده های عضو شتاب و شاپرک میباشد.

قابلیت ها

 • برداشت وجه از کلیه پایانه های متصل به شتاب
 • انتقال وجه به / از کلیه کارت های عضو شتاب
 • خرید از کلیه پایانه های فروشگاهی
 • دریافت شارژ سیم کارت تلفن همراه
 • پرداخت انواع قبوض
 • ایجاد محدویت های خاص توسط صاحب حساب
 • ...

اطلاعات مندرج بر روی کارت زیرمجموعه عبارتند از:

 • شماره کارت
 • نام و نام خانوادگی دارنده کارت
 • تاریخ انقضا
 • CVV2