کارت خانواده

کارت زیرمجموعه شامل یک یا مجموعه ای از چند کارت مغناطیسی که به یک حساب ترجیحی متصل بوده و صاحب حساب اصلی میتواند ضمن تعیین تعداد کارت درخواستی برای اعضای زیرمجموعه، نسبت به مشخص نمودن خدمات مورد نیاز، اعم از تعیین سقف مبلغ برداشت و همچنین مشاهده یا عدم مشاهده صورتحساب برای دارندگان هریک از کارتها، اقدام نماید که این قابلیتها از خصوصیات بارز این محصول به شمار میرود. به عنوان سرپرست خانواده (صاحب حساب) میتواند تعداد دلخواهی کارت برای اعضای خانواده سفارش دهد و برای هر کارت محدودیتهای مورد نظر را اعمال نماید. لذا صاحب حساب می تواند برای اعضاء خانواده، دوستان و ... کارت زیرمجموعه دریافت کرده و مدیریت مالی کاملاً مکانیزه ای را بر منابع خود و دیگر اعضاء داشته باشد.
در راستای ترویج فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی در سطح جامعه و خانوادهها و همچنین تسهیل در انجام امور مالی و فراهم آوردن امکان استفاده از خدمات بانکی و بانکداری الکترونیکی، امکان صدور و عرضه رسالت کارت زیر مجموعه از طریق کلیه شعب به صورت آنی فراهم گردیده است.
محل استفاده ازرسالت کارت زیرمجموعه بانک قرض الحسنه رسالت، کلیه پذیرنده های الکترونیکی بانک قرض الحسنه رسالت و همچنین سایر بانکهای عضو شتاب میباشد.

قابلیتها
* برداشت وجه از کلیه پایانه های متصل به شتاب
* انتقال وجه به/از کلیه کارت های عضو شتاب
* خرید از کلیه پایانه های فروشگاهی
* دریافت شارژ سیم کارت تلفن همراه
* پرداخت انواع قبوض
* ایجاد محدودیت های خاص توسط صاحب حساب
* ...

به قابلیت های مهم این نوع کارت می توان موارد ذیل نیز اضافه کرد:
• انعطاف پذیری کارت به نوع و نحوه خدمت رسانی
• امکان برداشت وجه تا سقف مشخص و مورد تقاضای مشتری(بر ساس قوانین بانک مرکزی ج.ا.ا.)
• امکان اجازه انتقال تا سقف مشخص و مورد تقاضای مشتری(بر ساس قوانین بانک مرکزی ج.ا.ا.)
• امکان تغییر رمز برای هر کارت به صورت مجزا
• امکان ایجاد محدودیت در خرید توسط هر کارت
• امکان تعریف برداشت به صورت روزانه و به مبلغ خاص
• ...