کارت مجازی حقیقی و حقوقی

قابلیت جدیدی به نام "کارت مجازی" در سامانه مدیریت کارت فعال سازی شده است. این قابلیت به منظور تعریف و تخصیص یک شماره استاندارد کارت برای مشتریان می باشد که فاقد فیزیک کارت (و اطلاعات امنیتی وابسته به فیزیک کارت) است و به منظور تسهیل در دریافت وجوه از طریق انتقال کارت به کارت داخلی و شتابی طراحی گشته و مورد استفاده قرار می گیرد. این کارت تنها دارای شماره کارت و تراکنش "انتقال به" خواهد بود.

ویژگی ها:
امکان صدور تعداد نامحدود کارت مجازی بر روی یک سپرده
امکان صدور تعداد نامحدود کارت مجازی برای یک مشتری
امکان صدور همزمان کارت مجازی برای یک مشتری به صورت همزمان تا حداکثر 500 کارت در هر مرحله
امکان ابطال کارت با هریک از روش های موجود
امکان ارائه گزارش تراکنش های کارت
امکان نگهداری اطلاعات تراکنش های کارت پس از ابطال
امکان ارائه تمامی گزارشات به صورت فایل Excel و PDF