::. صفحه اصلی --> بانکداری الکترونیک --> خودپرداز ATM
 
پایانه های خودپرداز بانک قرض الحسنه رسالت
پس از ورود کارت به پایانه، رمز خود را وارد کرده و دکمه ثبت را فشاردهید. سپس گزینه های ذیل نمایش داده خواهد شد. با فشار دادن کلید مقابل هر یک از خدمات، میتوانید عملیات خود را انتخاب کنید.
•    شما میتوانید بایکی از انواع کارت های بانک قرض الحسنه رسالت و مراجعه به هر یک از پایانه های خودپرداز این بانک، خدمات زیر را دریافت کنید:
1.    برداشت وجه (در هر شبانه روز 2.000.000 ریال، به جزء بن کارت)
2.    اعلام موجودی کارت و یا حساب های فرعی متصل به کارت
3.    تغییر رمز اول و دوم کارت
4.    انتقال وجه کارت به کارت (کارت رسالت به کارت رسالت و از طریق پایانه های رسالت در هر شبانه روز 30.000.000 ریال)
5.    انتقال وجه کارت به کارت (به صورت شتابی طبق قانون بانک مرکزی ج.ا.ا. 30.000.000 ریال)
6.    دریافت صورتحساب
7.    خرید شارژ تلفن همراه
8.    پرداخت قبوض
9.    پرداخت اقساط
10.    کمک های مردمی
توصیه میشود برای امنیت بیشتر،دراولین فرصت با مراجعه به یکی از پایانه های خودپرداز بانک قرض الحسنه رسالت،رمزکارت خود را عوض کنید.چنانچه رمز خود را سه بار پشت سر هم اشتباه وارد نمایید، کارت شما غیر فعال خواهد شد و خودپرداز کارت شما را ضبط خواهد کرد ،در این صورت پس از احراز هویت و دریافت کارت از متصدی بانک با مراجعه به هر یک از شعب بانک قرض الحسنه رسالت، رمز جدید برای کارت صادر میگردد

نکته:
انتقال وجه سه جانبه به انتقال وجهی گفته میشود که در آن بانک مبدا، بانک مقصد و بانک مربوط به پایانه، هر سه متفاوت میباشند. برای مثال میتوان با کارت شتابی بانک 1  بر روی دستگاه خودپرداز بانک قرض الحسنه رسالت به کارت شتابی بانک 2 انتقال وجه انجام داد.