مسیر جاری : صفحه اصلی | بانکداری الکترونیک | خدمات کارت | کارت مجازی
 
کارت مجازی

قابلیت جدیدی به نام "کارت مجازی" در سامانه مدیریت کارت فعال سازی شده است. این قابلیت به منظور تعریف و تخصیص یک شماره استاندارد کارت برای مشتریان می باشد که فاقد فیزیک کارت (و اطلاعات امنیتی وابسته به فیزیک کارت) است و به منظور تسهیل در دریافت وجوه از طریق انتقال کارت به کارت داخلی و شتابی طراحی گشته و مورد استفاده قرار می گیرد. این کارت تنها دارای شماره کارت و تراکنش "انتقال به" خواهد بود.

ویژگی ها:

1- امکان صدور تعداد نامحدود کارت مجازی بر روی یک سپرده

2- امکان صدور تعداد نامحدود کارت مجازی برای یک مشتری

3- امکان صدور همزمان کارت مجازی برای یک مشتری به صورت همزمان تا حداکثر 500 کارت در هر مرحله

4- امکان ابطال کارت با هریک از روش های موجود

5- امکان ارائه گزارش تراکنش های کارت

6- امکان نگهداری اطلاعات تراکنش های کارت پس از ابطال

7- امکان ارائه تمامی گزارشات به صورت فایل Excel و PDF