۱. نحوه ورود به سامانه پیشخوان مجازی رسالت چگونه است؟

شما می توانید با کد ملی و موبایل ثبت شده در بانک قرض الحسنه رسالت وارد صفحه پبشخوان خود شوید.

۲. من هنوز مشتری بانک قرض الحسنه رسالت نشدم، آیا می توانم از خدمات پیشخوان مجازی رسالت استفاده کنم ؟

خیر ، پیشخوان مجازی رسالت ویژه مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت می باشد .

۳. در هنگام ورود به سامانه پیشخوان مجازی رسالت عبارت امنیتی نشان داده نمی شود؟

از مرورگر chrome استفاده نمایید.

۴. شماره موبایل جدید را به بانک ارائه کردم، ولی در هنگام ورود به پیشخوان عبارت کد ملی یا شماره موبایل موجود نمی باشد نمایش داده می شود ؟

از مرورگر chrome استفاده نمایید.بعد از ثبت شماره موبایل جدید در بانک، 24 ساعت بعد می توانید وارد سامانه پیشخوان مجازی رسالت شوید.

۶. کد ملی من با صفر شروع می شود و آن را بدون صفر وارد می کنم ولی در هنگام ورود به پیشخوان عبارت کد ملی یا شماره موبایل موجود نمی باشد نمایش داده می شود ؟

حتما صفرهای ابتدایی کدملی بصورت کامل تایپ شود و توجه داشته باشید که کدملی 10 رقم می باشد .

۷. آدرس دقیق سایت پیشخوان رسالت چیست ؟

https://pishkhan.rqbank.ir

۹. هزینه ارسال و صدور کارت در سامانه پیشخوان چه مبلغی است ؟

در هنگام ورود به سامانه پیشخوان، در قسمت تابلوی اعلانات هزینه ها نوشته شده است .

۱۰. از طرف بانک پیامکی مبنی بر فرارسیدن تاریخ انقضاء کارت دریافت کرده ام، چه کاری باید انجام دهم ؟

به وب سایت https://pishkhan.rqbank.ir ( پیشخوان مجازی رسالت ) مراجعه نمایید و در منوی کارت، لینک درخواست تمدید رسالت کارت را انتخاب و اطلاعات درخواستی را وارد و درخواست خود را ارسال نمایید .

۱۱. میخواهم گواهی تمکن مالی دریافت کنم، از چه طریق نسبت به دریافت آن اقدام کنم ؟

به وب سایت https://pishkhan.rqbank.ir ( پیشخوان مجازی رسالت ) مراجعه نمایید و در منوی سپرده، لینک درخواست گواهی تمکن مالی را انتخاب نمایید و پس از تکمیل اطلاعات ، درخواست خود را ارسال نمایید .

۱۳. آیا فقط برای یک سپرده می شود گواهی تمکن مالی درخواست کرد ؟

خیر ، برای کل سپرده های فرد می شود درخواست گواهی تمکن مالی داد.
ارز نیمایی

۱۴. در هنگام ثبت درخواست گواهی تمکن مالی، به میزان هزینه صدور و ارسال، پول در حسابم موجود نیست، آیا گواهی تمکن صادر می شود ؟

خیر، در هنگام درخواست گواهی تمکن مالی به میزان هزینه صدور و ارسال بایستی پول در حساب باشد .

۱۵. در هنگام ثبت درخواست گواهی تمکن مالی، میزان مانده حساب صفر می باشد، آیا به این حساب گواهی تعلق می گیرد ؟

خیر، در هنگام درخواست گواهی تمکن مالی باید مبلغی در حساب مانده باشد .

۱۸. نحوه نوشتن شماره سپرده در هنگام درخواست تمکن مالی به چه نحوی است ؟

شماره سپرده از3 قسمت تشکیل شده است، که هر قسمت توسط نقطه از هم جدا شده است.

۱۹. آیا گواهی تمکن مالی فقط از طریق پست ارسال می گردد ؟

خیر ، پس از انتخاب روش دریافت می توانید آدرس محل حضوری را در سایت مشاهده نمایید.

۲۰. در زمان ثبت درخواست گواهی تمکن مالی نام نماینده را ثبت نکردم، آیا فرد دیگری می تواند تحویل بگیرد ؟

خیر ، در صورت عدم ثبت نام نماینده در پیشخوان مجازی رسالت ، امکان تحویل آن به فرد دیگری وجود ندارد .

۲۱. در زمان ثبت درخواست گواهی تمکن مالی لینک امضاء و ارسال کمرنگ و غیرفعال است ؟

تیک قوانین مربوط به درخواست را مطالعه کرده و تایید می نمایم را بزنید .

۲۲. درخواست صورت حساب فارسی دارم، از کجا دریافت کنم؟

به وب سایت https://pishkhan.rqbank.ir ( پیشخوان مجازی رسالت ) مراجعه نمایید و در منوی سپرده، وارد لینک درخواست صورت حساب فارسی/ لاتین شوید و درخواست خود را ثبت نمایید .

۲۳. آیا فقط برای یک سپرده می شود صورت حساب فارسی / لاتین درخواست کرد ؟

خیر ، برای کل سپرده های فرد می شود درخواست صدور صورت حساب فارسی / لاتین داد.

۲۴. در هنگام ثبت درخواست صورت حساب فارسی / لاتین ، به میزان هزینه صدور و ارسال، پول در حسابم موجود نیست، آیا صورت حساب صادر می شود ؟

خیر، در هنگام درخواست صورت حساب فارسی / لاتین به میزان هزینه صدور و ارسال بایستی پول در حساب باشد .

۲۵. آیا می توان برای حساب های قدیمی که اکنون بسته شده اند درخواست صورت حساب فارسی / لاتین داد ؟

خیر، فقط حساب های فعال قابلیت درخواست صورت حساب فارسی / لاتین دارند .

۲۶. نحوه نوشتن شماره سپرده در هنگام درخواست صورت حساب به چه نحوی است ؟

شماره سپرده از3 قسمت تشکیل شده است، که هر قسمت توسط نقطه از هم جدا شده است.

۲۷. آیا در هنگام درخواست صورت حساب فارسی / لاتین محدودیت زمانی برای ثبت تاریخ داریم ؟

خیر، به شرط فعال بودن حساب، می توانید از تاریخ افتتاح حساب تا بحال، صورت حساب دریافت کرد.

۲۸. آیا در هنگام درخواست صورت حساب فارسی / لاتین محدودیت زمانی برای ثبت تاریخ داریم ؟

خیر، به شرط فعال بودن حساب، می توانید از تاریخ افتتاح حساب تا بحال، صورت حساب دریافت کرد.

۲۹. آیا صورت حساب فارسی / لاتین فقط از طریق پست ارسال می گردد ؟

خیر ، پس از انتخاب روش دریافت می توانید آدرس محل حضوری را در سایت مشاهده نمایید.

۳۰. در زمان ثبت درخواست صورت حساب فارسی / لاتین نام نماینده را ثبت نکردم، آیا فرد دیگری می تواند تحویل بگیرد ؟

خیر ، در صورت عدم ثبت نام نماینده در پیشخوان مجازی رسالت ، امکان تحویل آن به فرد دیگری وجود ندارد .

۳۱. در زمان ثبت درخواست صورت حساب فارسی / لاتین لینک امضاء و ارسال کم¬رنگ و غیرفعال است ، مشکل چیست؟

تیک قوانین مربوط به درخواست را مطالعه کرده و تایید می نمایم را بزنید .

۳۲. در زمان ثبت درخواست صورت حساب فارسی / لاتین آیا می توان فقط صورت حساب واریز و برداشت را درخواست کرد ؟

بله، بعد از ورود به پیشخوان مجازی رسالت در منوی سپرده، وارد لینک درخواست صورت حساب فارسی/ لاتین شوید و در خط اول ، کادر دوم ( بدهکاری / بستانکاری ) را انتخاب نمایید سایر اطلاعات را تکمیل و درخواست را ارسال نمایید .

۳۳. در زمان ثبت درخواست صورت حساب فارسی / لاتین آیا می توان فقط صورت حساب واریز را درخواست کرد ؟

بله، بعد از ورود به پیشخوان مجازی رسالت در منوی سپرده، وارد لینک درخواست صورت حساب فارسی/ لاتین شوید و در خط اول ، کادر دوم ( بدهکاری / بستانکاری ) بستانکار را انتخاب نمایید سایر اطلاعات را تکمیل و درخواست را ارسال نمایید .

۳۴. در زمان ثبت درخواست صورت حساب فارسی / لاتین آیا می توان فقط صورت حساب برداشت را درخواست کرد ؟

بله، بعد از ورود به پیشخوان مجازی رسالت در منوی سپرده، وارد لینک درخواست صورت حساب فارسی/ لاتین شوید و در خط اول ، کادر دوم ( بدهکاری / بستانکاری ) بدهکار را انتخاب نمایید سایر اطلاعات را تکمیل و درخواست را ارسال نمایید .

۳۵. میخواهم سپرده خودم را مسدود کنم، از چه طریق انجام می شود ؟

به وب سایت https://pishkhan.rqbank.ir ( پیشخوان مجازی رسالت ) مراجعه نمایید و در منوی سپرده، وارد لینک درخواست مسدودی سپرده شوید .

۳۶. میخواهم سپرده خودم را مسدود کنم، از چه طریق انجام می شود ؟

به وب سایت https://pishkhan.rqbank.ir ( پیشخوان مجازی رسالت ) مراجعه نمایید و در منوی سپرده، وارد لینک درخواست مسدودی سپرده شوید .

۳۷. مسدودی سپرده از طریق پیشخوان مجازی رسالت شامل چه مواردی می شود ؟

مسدودی برداشت ، مسدودی واریز ، مسدودی واریز و برداشت ، مسدودی بخشی از مبلغ

۳۸. نحوه نوشتن شماره سپرده در هنگام درخواست انسداد سپرده به چه نحوی است ؟

شماره سپرده از3 قسمت تشکیل شده است، که هر قسمت توسط نقطه از هم جدا شده است.

3۹. آیا می توان حساب دیگران را از طریق پیشخوان مجازی رسالت مسدود کرد ؟

خیر ، فقط شما می توانید سپرده های خودتان را مسدود نمایید .

۴۰. آیا مسدود کردن حساب کارمزد دارد ؟

خیر ، مسدود کردن حساب کارمزدی ندارد.

۴۱. آیا برای مسدود کردن حساب احتیاج به نوشتن دلیل انسداد سپرده می باشد ؟

بله، نوشتن دلیل انسداد اجباری می باشد .