تاریخ 1395/06/29         ساعت 09:30:18     گروه خبری اخبار

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا با افتتاح حساب در واحد بانکداری اجتماعی مشتری بانک قرض الحسنه رسالت شد.به گزارش روابط عمومی استان البرز، د شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا ر راستای احیای سنت نیکوی قرض الحسنه و دریافت کلیه خدمات بانکی ازجمله وام قرض الحسنه در قالب بانکداری اجتماعی ، با هدف ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری کارکنان خود اقدام به افتتاح حساب در بانکداری اجتماعی استان البرز نمود.
در نشستی که با حضور فتح اله سهرابی مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و امین سلیمانی آرین مسئول بانکداری اجتماعی استان البرز و سید میثم حسینی رئیس شعبه مرکزی کرج در دفتر مدیریت مالی شرکت برگزار شد، سلیمانی به توضیح در خصوص خدمات بانک قرض الحسنه رسالت در قالب بانکداری اجتماعی پرداخت.
سهرابی نیز ضمن استقبال و ابراز خرسندی از فراهم نمودن این شرایط در بانک ، خواستار ایجاد کانون برای این شرکت در بانکداری اجتماعی شد.