تاریخ 1397/10/22         ساعت 16:04:49     گروه خبری اخبار

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان کرمانشاه از نوید صحرایی نایب قهرمان روانسری مسابقات اتومبیلرانی کشوری تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی استان کرمانشاه، مدیر استان با نویدصحرایی نایب قهرمان مسابقات اتومبیلرانی کشوری دیدار و از تلاش این ورزشکار ارزنده در راستای کسب این مقام قدردانی کرد.

در این دیدار صمیمی نوید صحرایی با ایجاد حساب به جمع مشتریان بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت استان کرمانشاه پیوست.

نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید