تاریخ 1397/10/23         ساعت 14:22:35     گروه خبری اخبار

سرپرست خراسان جنوبی گفت: کارکنان شهرداری بیرجند درصورت عضویت در بانکداری اجتماعی از خدمات غیرحضوری بهره مند می شوند.

به گزارش روبط عمومی خراسان جنوبی، سیدمسلم یزدی نژاد با حضور در جلسه شورای شهر بیرجند با اعضای شورا و شهردار ملاقات، گفت و گو کرد.

وی ضمن تشریح فعالیت ها و خدمات بانک قرض الحسنه رسالت گفت: در ارائه خدمت به شهروندان با کمک شهرداری اتفاقات خوبی را رقم خواهیم زد. وی همچنین افزود: با تشکیل یک کانون همیاری اجتماعی جهت کارکنان شهرداری نیز تمام خدمات بصورت غیرحضوری به کارکنان این سازمان ارائه خواهدشد.

نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید