تاریخ 1397/12/08         ساعت 10:57:14     گروه خبری اخبار

خدمات بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت در دانشگاه علوم پزشکی خرتسان جنوبی تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی، مدیر خراسان جنوبی با حضور در دفتر جذب هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان با ریاست و اعضای مرکزی دفتر جذب دیدارو گفتگو کرد.

سیدمسلم یزدی نژاد ضمن تشریح خدمات بانک و اهداف مجموعه از اساتید دانشگاه بعنوان سفیران علمی خواست تا زمینه ساز معرفی خدمات قرض الحسنه این سنت حسنه باشند. در پایان نیز ضمن راه اندازی کانون قرض الحسنه دفتر جذب دانشگاه مقرر شد به دلیل خاص بودن شرایط و خدمات بانک جلسات منسجم تری با ریاست و معاونین دانشگاه نیز برگزار شود.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید