تاریخ 1398/02/07         ساعت 15:55:08     گروه خبری اخبار برگزیده

محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در سفری یک روزه به خراسان جنوبی از واحدهای مختلف بانک در این استان بازدید کرد.
تصویر به گزارش روابط عمومی خراسان جنوبی، حسین زاده در گفتگو با کارکنان استان بر افق1400بانک قرض الحسنه رسالت مبنی بر" بانکداری بدون شعبه" تاکید کرد.

وی همچنین با تاکید بر انتقال حساب ها از بانکداری سنتی به بانکداری اجتماعی گفت: ایجاد و فعال سازی کانون های همیاری اجتماعی از اولویت های بانک است و در این مسیر باید وقت بیشتری گذاشته شود.

حسین زاده با اشاره به افتتاح حساب و درخواست تسهیلات به صورت غیرحضوری افزود: لازم است فرهنگ دریافت خدمات به صورت غیرحضوری ترویج شود و مردم هرچه بیشتر با اینگونه خدمات آشنایی پیدا کنند.

وی همچنین بر توانمندسازی راهنماهای کانون ها تاکید کرد.