تاریخ 1398/02/28         ساعت 17:02:52     گروه خبری اخبار

اداره کل زندان ها واقدامات تامینی تربیتی استان خراسان جنوبی از خدمات بانک قرض الحسنه رسالت استقبال کرد.
به گزارش روابط عمومی، مدیرکل زندان ها واقدامات تامینی تربیتی استان خراسان جنوبی با حضور در مدیریت بانک قرض الحسنه رسالت ضمن استقبال از طرح بانکداری اجتماعی، درخواست راه اندازی یک کانون همیاری اجتماعی جهت کارکنان این نهاد را نیز ارائه داد.

بدین ترتیب تعداد 480 افتتاح حساب جهت اداره کل زندان های استان و شهرستان های تابعه انجام شد تا این قشر نیز از خدمات قرض الحسنه و خدمات بانکداری غیرحضوری بهره مند شوند.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید