تاریخ 1398/02/31         ساعت 11:08:56     گروه خبری اخبار

مدیر استان لرستان، مشتری مداری را مهمترین رکن در بانکداری برشمرد.
به گزارش روابط عمومی، اکبرعلیخانی در جمع کارکنان استان گفت: بانک قرض الحسنه رسالت بانکی جوان باخدماتی متمایز است و مشتری مداری در این مجموعه نیز باید شاخص باشد.

وی سرعت، دقت، نظم و خوشرویی را از جمله ارکان مشتری مداری عنوان کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع را در اولویت کارها قرار دهیم.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید