تاریخ 1398/09/03         ساعت 11:51:56     گروه خبری اخبار برگزیده

همایش ملی پنجه های کارآمد- سربازان ماهر با هدف مهارت افزایی سربازان برگزار شد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در این همایش که در مرکز همایش های امام علی برگزار شد، به نقش تسهیلات قرض الحسنه  در ایجاد مشاغل خرد اشاره کرد وگفت: فرهنگ همیاری اجتماعی و قرض الحسنه، می تواند اشتغالی توانمند را در جامعه رقم زند.

محمدحسین حسین زاده با تاکید بر اهمیت کارآفرینی اجتماعی و مشاغل خرد در تحقق اشتغال پایدار گفت: بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان معین اقتصاد مقاومتی در بسیاری از استان ها به حمایت از کسب و کارهای خرد پرداخته است.

وی به همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه اشاره کرد و افزود:  این همکاری در قالب شبکه توسعه جتماعی رسالت( بانک قرض الحسنه رسالت جزیی از این شبکه به شمار می رود) و به منظور توانمند سازی و مهارت آموزی سربازان در پادگان های نیروهای مسلح است با این هدف که سربازان علاوه بر آنکه در دوران سربازی مهارتی را بیاموزند، درآمد زایی نسبی نیز داشته باشند.

حسین زاده اظهارداشت: سعی بر این است قبل از سربازی را به حین سربازی و پس از آن متصل کنیم یعنی اگر فردی مهارت خاصی داشته باشد در حین سربازی بر این مهارت افزوده شود تا هم درآمدی داشته باشد، هم پس از دوران سربازی زمینه اشتغال او فراهم شود و به توانمندسازی و معیشت مردم بیانجامد.

نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید