تاریخ 1398/09/06         ساعت 09:30:06     گروه خبری اخبار

اولین کانون همیاری اجتماعی در روستای مبارکه بافق تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی یزد، دره زرشکی سرپرست بانک در استان و زارع رهیاراختصاصی ایثار در محل بخشداری بافق با پورامینی بخشدار بافق و دهقان رئیس شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان دیدار و خدمات بانک قرض الحسنه رسالت را تشریح کردند.

در ابتدا پورامینی بخشدار شهرستان بافق با ارائه گزارشی از اداره متبوع و فعالیت های آن، آمادگی بخشداری بافق را جهت همکاری با بانک قرض الحسته رسالت اعلام کرد.

در ادامه سرپرست استان یزد به معرفی بانک قرض الحسنه رسالت ، خدمات الکترونیکی و غیرحضوری و افق 1400بانک  پرداخت.

دره زرشکی  با اشاره به مزایای خدمات الکترونیک بانک گفت: خدمات غیرحضوری روند زندگی روزمره مردم را تسهیل می بخشد. در انتها مقرر شد اولین کانون همیاری اجتماعی در روستای مبارکه با معرفی راهبر و راهنمای آن تشکیل شود.


نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید