تاریخ 1398/09/16         ساعت 15:46:01     گروه خبری اخبار

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی گفت: می ­توان همیاری و همدلی را در کانون ­های همیاری اجتماعی ترویج داد.
صادق ­پور در دیدار با ابوطالب اسحاقی مدیر آذربایجان شرقی  وبا برشمردن مزایای استفاده از خدمات کانون­ های همیاری اجتماعی خواستار تعامل و مشارکت بیشتر این دو مجموعه در راستای ترویج فرهنگ همیاری اجتماعی و قرض ­الحسنه شد.

اسحاقی مدیر آذربایجان شرقی نیز ضمن تشریح اهداف شبکه توسعه اجتماعی رسالت و مزایای استفاده از خدمات کانون های همیاری اجتماعی خواستار تعامل و مشارکت بیشتر این دو مجموعه در راستای ترویج فرهنگ همیاری اجتماعی و قرض الحسنه شدند و ابراز امیدواری کرد بتوانند از ظرفیت های یکدیگر در جهت بهبود سبک زندگی تمامی اعضای شبکه توسعه اجتماعی رسالت استفاده کنند.

نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید