تاریخ 1398/09/19         ساعت 10:55:25     گروه خبری اخبار

کارکنان مجتمع آب درمانی سبلان اردبیل ( سرعین) به عضویت بانک قرض الحسنه رسالت در آمدند.
در ابتدای گفتگوی بشیرپور مدیر مجتمع آب درمانی سبلان اردبیل (سرعین) با دبیرکارگروه طرح توسعه پایدار اردبیل، خدمات دو مجموعه تشریح شد.

در این نشست مقرر شد کارکنان این مجتمع به عضویت بانک قرض الحسنه رسالت در آمده و از خدمات بازار اعضا نیز بهره مند شوند.

همچنین کارکنان بانک قرض الحسنه رسالت در سراسر کشور می توانند با تخفیف 50درصد از خدمات این مجتمع بهره مند شوند.

نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید