تاریخ 1399/08/11         ساعت 12:25:44     گروه خبری اخبار برگزیده

بانک قرض ­الحسنه رسالت در نظر دارد تعداد (دو دستگاه پست کمپکت پاساژ و داخلی) و تهیه کالا و تجهیزات، اجرای عملیات اجرایی شبکه 20 کیلو ولت زمینی، نصب و راه اندازی دو دستگاه پست کمپکت پاساژ و داخلی) دیتا سنتر بانک واقع در شهرستان سمنان را خریداری و اجرا نماید.
تصویر

متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی11/08/99 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 25/08/99به سایت بانک قرض ­الحسنه رسالت و بخش اخبار مراجعه نمایند.

محل تحویل اسناد مناقصه در پاکات الف، ب وج به آدرس تهران، خیابان آزادی، جنب مترو شادمان، ساختمان بانک قرض­الحسنه رسالت، مدیریت حسابداری کل آقای خیراله اسدپور است.

بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آیین نامه معاملاتی بانک بوده و بانک با تصویب هیات مدیره در رد و قبول پیشنهادات مختار است. ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

لازم به ذکر است، اطلاعات این مناقصه در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد در روزیازدهم آبان ماه  اطلاع رسانی می شود.

فایل پیوست شماره 1

فایل پیوست شماره 2