تاریخ 1398/06/04         ساعت 08:07:50     گروه خبری اخبار برگزیده

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی و عضوشورای پول و اعتبار گفت: بانک قرض الحسنه رسالت، فرهنگ جدیدی در نظام بانکی کشور را کلید زده است و موفقیت آن مرهون توسعه و ترویج سنت نیکوی قرض الحسنه است.
پورابراهیمی در بازدید از مرکز بام (بانکداری اجتماعی متمرکز بانک قرض الحسنه رسالت) و خطاب به کارکنان افزود: از هر زاویه که به کار شما دقت می کنم اثرات خیر و مثبتی را می بینم، بخصوص برای مردم که خدمات ارزان تر و آسانتر ارائه می کنید.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این آمادگی را در مجلس شورای اسلامی داریم که به همت و همکاری بانک قرض الحسنه رسالت، این سبک بانکداری را در کشور توسعه دهیم.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید