تاریخ 1398/07/24         ساعت 15:13:44     گروه خبری اخبار برگزیده

آیت الله علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعیان در دیدار رضا باقری رنجبر مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان قم که در دفترمعظم له برگزار شد، گفت: سودنگرفتن بانک قرض الحسنه رسالت اقدامی خداپسندانه از سوی این بانک است.
به گزارش روابط عمومی،وی عمل به قرض الحسنه را در دین مبین اسلام مهم برشمرد و افزود: از عملکرد قرض الحسنه ای بانک قرض الحسنه رسالت استقبال می کنیم و برای این مجموعه آرزوی موفقیت دارم.

رضا باقری رنجبر مدیر استان قم نیز در این دیدار به اهداف بانک قرض الحسنه رسالت اشاره کرد و به ارائه گزارشی از عملکرد بانک در استان پرداخت.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید