تاریخ 1399/10/15         ساعت 08:16:38     گروه خبری اخبار برگزیده

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الگوی کارآفرینی اجتماعی رسالت و ایجاد کسب و کارهای خرد قابلیت تعمیم به همه جامعه را دارد.
تصویر محسن رضایی در دیدار محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با استقبال از خدمات و عملکرد شبکه توسعه اجتماعی رسالت اظهارامیدواری کرد با گسترش فرهنگ همیاری اجتماعی شاهد افزایش مشاغل خرد و پایدار در جامعه باشیم.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد بانک قرض الحسنه رسالت به تشریح فعالیت های شبکه توسعه اجتماعی رسالت نیز پرداخت.

وی بهبود سبک زندگی را از مهمترین اهدف شبکه توسعه اجتماعی رسالت عنوان کرد وافزود: این مهم با همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی تحقق می یابد.