تاریخ 1399/11/09         ساعت 09:35:24     گروه خبری اخبار برگزیده

امکان صدور رسالت کارت به صورت غیرحضوری و در پیشخوان مجازی رسالت فراهم شد.
پیشخوان رسالت مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت می توانند با ورود به پیشخوان مجازی رسالت و انتخاب گزینه خدمات کارت، درخواست صدور رسالت کارت خود را ثبت کنند.

پیشخوان مجازی رسالت سامانه مجازی مدیریت ثبت درخواست های مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت است و مشتریان می توانند درخواست های خود اعم از انواع خدمات کارت، چک، انتقال وجه، برآورد تسهیلات، معرفی وام، خدمات سپرده و... را در این سامانه ثبت کنند.

☎️ مرکز امداد مشتریان 0214747

🌐 www.rqbank.ir