تاریخ 1399/11/11         ساعت 15:35:08     گروه خبری اخبار برگزیده

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: یکی از برنامه های پیش روی این بانک اولویت قرار دادن جهت تسهیلات به سمت و سوی کسب و کارهای خرد و خانگی در مسیر اقتصاد مقاومتی است.
تصویر محمدحسین حسین زاده با تاکید بر اینکه تسهیلات خرد و قرض الحسنه ای می توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشند، افزود: با بکار گیری سرمایه های اجتماعی سعی در تسهیل،آسان و روان سازی روند پرداخت تسهیلات داریم.
وی به نقش  بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان معین اقتصاد مقاومتی در برخی نقاط کشور اشاره کرد و اظهارداشت:  خوشبختانه تاکنون در این مناطق اقدامات خوبی درمسیر ایجاد اشتغال خرد و پایدار صورت گرفته است.