تاریخ 1399/11/21         ساعت 14:29:22     گروه خبری اخبار برگزیده

بانک قرض الحسنه رسالت به ورزشکاران و کارکنان فدراسیون کشتی خدمات و تسهیلات قرض الحسنه ای ارائه می کند.
تصویر
به گزارش روابط عمومی، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی و محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در خصوص نحوه بهره مندی کارکنان این فدراسیون و ورزشکاران کشتی گیر از خدمات قرض الحسنه ای این بانک بحث و گفتگو کردند. 

حسین زاده در این دیدار با تشریح  همکاری های این بانک و وزارت ورزش و جوانان گفت: تمام خدمات بانک قرض الحسنه رسالت غیرحضوری بوده و ورزشکاران و کارکنان این فدراسیون می توانند از خدمات اولین بانک بدون شعبه کشور بدون محدودیت زمانی و مکانی بهره مند شوند.