تاریخ 1399/11/27         ساعت 08:18:20     گروه خبری اخبار برگزیده

در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌های کشور، برگزیدگان بانک قرض الحسنه رسالت نیز معرفی شدند.
تصویر به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، یازدهمین گردهمایی سالانه روسای موفق شعب بانک‌ ها و موسسات اعتباری کشور به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با عنوان «مدیریت شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا» به صورت مجازی برگزار ‌شد.

در این همایش که با محوریت «مهندسی مجدد فرآیندها»، «برنامه ‌ریزی اقتضائی»، «دستورالعمل‌ های بهداشتی»، «فناوری ‌های نوین»، «حمایت و همدلی» و «دورکاری» برگزار شد، سعید ثمره علی محمدی، محسن نصیری، فرهاد سرحدی و محمد صادقی به ترتیب از کرمان، تهران، مازندران و فارس به عنوان برگزیدگان بانک قرض الحسنه رسالت معرفی شدند. 

گفتنی است این گردهمایی سالانه و با هدف ایجاد بستر و فرصت مناسب برای تعامل و انتقال تجربه ‌ها و دستاوردها بین رؤسای موفق و دیگر مدیران شبکه بانکی کشور و نیز به منظور قدردانی و تکریم رؤسای موفق شعب بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری کشور برگزار می ‌شود.