تاریخ 1399/12/19         ساعت 09:08:15     گروه خبری اخبار برگزیده

باهدف تسریع در ارائه خدمات به مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت، سامانه پیچک در این بانک راه اندازی شد.
تصویر به گزارش روابط عمومی، مشتریان این بانک می توانند با مراجعه به اینترنت بانک نسل دوم بانک قرض الحسنه رسالت (PWA) به آدرس https://vbank.rqb.ir و وارد کردن اطلاعات شخصی به سامانه مدیریت چک دسترسی داشته باشند. این سامانه به منظور ثبت، انتقال و تایید چک راه اندازی شده است.