تاریخ 1400/02/01         ساعت 11:36:33     گروه خبری اخبار برگزیده

دبیر امید بانک قرض الحسنه رسالت گفت: با بهره گیری از تسهیلات قرض الحسنه می توان مشاغل خرد و پایدار ایجاد کرد.
تصویر به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، رضا تقی ماهانی در گفتگو با قادری مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب و رییس هیات مدیره مرکز «گفتمان صلح برای همه اقوام و مذاهب» خدمات سازمان های راهبری شبکه توسعه اجتماعی رسالت از جمله بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان یکی از این سازمان ها را  تشریح کرد.
وی هدف شبکه توسعه اجتماعی رسالت را بهبود سبک زندگی از طریق سه مولفه همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی عنوان کرد و افزود: ایجاد هماهنگی و بسترسازی لازم جهت جذب بیشتر تسهیلات کارآفرینی در مناطق مختلف کشور می تواند توسعه کسب و کارهای خرد و پایدار را رونق ببخشد.
در این دیدار کانون همیاری اجتماعی شهدای نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب تشکیل شد.