تاریخ 1400/03/23         ساعت 13:34:38     گروه خبری اخبار برگزیده

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: بیش از نیمی از تسهیلات این بانک در سال گذشته در حوزه مشاغل خرد و خانگی پرداخت شده است.
تصویر محمد حسین حسین زاده با بیان اینکه در سال 99 نزدیک به 750 هزار فقره تسهیلات در این بانک پرداخت شده است، افزود: از این تعداد تسهیلات بالغ بر 360هزار فقره در حوزه مشاغل خرد و خانگی تخصیص یافته است.
وی حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی را از جمله مسوولیت های اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت خواند و اظهارداشت: در چند سال اخیر بانک به عنوان معین اقتصاد مقاومتی به نقاط مختلفی از کشور ورود کرد و خوشبختانه تا به امروز توانسته با بکارگیری تسهیلات خرد صرفا در جهت ایجاد مشاغل خرد و خانگی گام های موثری بردارد.
حسین زاده با اشاره به عملکرد شبکه توسعه اجتماعی رسالت که بانک نیز یکی از سازمان های راهبری آن  قلمداد می شود، گفت: شبکه توسعه اجتماعی رسالت مهمترین ماموریت خود را سبک زندگی بهتر با بکارگیری سه مولفه همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی می داند.