تاریخ 1400/04/16         ساعت 11:44:12     گروه خبری اخبار برگزیده

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت در بیست و هفتم تیرماه برگزار می شود.
تصویر به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، کلیه صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت می توانند برای حضور در این مجمع ساعت ۱۵ روز یک شنبه مورخ 1400.04.27 به نشانی تهران، خیابان سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان یکم، پلاک ۱۵ مراجعه کنند.
استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد بانک و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مرتبط با عملکرد مالی بانک طی سال مالی منتهی به 1399.12.30 و بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399.12.30 از موارد دستور جلسه در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت به شمار می رود.
همچنین  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400 و تعیین حق الزحمه آنها؛ تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی 1400؛ تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت برای سال مالی منتهی به 1399.12.30؛ تعیین حق حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف هیات مدیره و سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی است از دیگر موارد مطرح شده برای این مجمع عنوان شده است.