تاریخ 1400/05/19         ساعت 09:46:57     گروه خبری اخبار برگزیده

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی حضور دارندگان حق رای در مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ 27/04/1400، نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه بانک قرض الحسنه رسالت برگزار می شود.
تصویر به گزارش روابط عمومی، کلیه صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان می توانند در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) بانک که رأس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 30/05/1400 در محل دفتر مرکزی بانک واقع در تهران، خیابان سعادت¬آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان یکم، پلاک 15 کدپستی 1998634775 و به شماره تلفن 22080000 تشکیل می گردد، با همراه داشتن مدارک مثبته مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر حضور به هم رسانند.
در این مجمع استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد بانک و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مرتبط با عملکرد مالی بانک همچنین بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/12/1399 مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400 و تعیین حق الزحمه آنها، تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی 1400، تنفیذ معاملات موضوع ماده 129  قانون تجارت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 و تعیین حق حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به¬¬¬¬ 29/12/1400 در دستورکار قرار می گیرد.