تاریخ 1400/06/03         ساعت 09:10:40     گروه خبری اخبار برگزیده

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی حضور دارندگان حق رای در مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ 1400/04/27، نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه بانک قرض الحسنه رسالت برگزار می شود.
تصویر به گزارش روابط عمومی، کلیه صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان می توانند در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) بانک که رأس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1400/06/15 در محل دفتر مرکزی بانک واقع در تهران، خیابان سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان یکم، پلاک 15 کدپستی 1998634775 و به شماره تلفن 22080000 تشکیل می گردد، با همراه داشتن مدارک مثبته مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر حضور به هم رسانند.
در این مجمع استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد بانک و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مرتبط با عملکرد مالی بانک همچنین بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400 و تعیین حق الزحمه آنها، تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی 1400، تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 و تعیین حق حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 در دستورکار قرار می گیرد.
گفتنی است تاریخ برگزاری این مجمع 1400/05/30بود که با تعطیلی سراسری کشور به علت کرونا به تاریخ 1400/06/15موکول شد.