تاریخ 1400/08/12         ساعت 11:52:13     گروه خبری اخبار برگزیده

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از پرداخت نیمی از تسهیلات این بانک برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی خبر داد.
تصویر محمدحسین حسین زاده گفت: یکی از اهداف برجسته این بانک ایجاد مشاغل خرد با حداقل هزینه تمام شده از طریق پرداخت تسهیلات خرد و ارزان بوده است. در واقع این بانک برطبق شعار” بانکی اجتماعی با خدماتی نوین” ، بانکی غیر تجاری و اجتماعی است که به دنبال جذب اعتبارات و منابع قرض الحسنه و پرداخت آن در قالب تسهیلات قرض الحسنه در جهت گره گشایی از امور تمام افراد جامعه بوده و تلاش حداکثری خود را معطوف به تحق این امر مهم کرده است.
وی افزود: در همین راستا بانک قرض الحسنه رسالت توانسته است با بکارگیری تسهیلات خرد صرفا در جهت ایجاد مشاغل خرد و خانگی گام های موثری بردارد. به طوری که این بانک در سال 99 نزدیک به 750 هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده که از این تعداد تسهیلات بالغ بر 360هزار فقره (بیش از نیمی از تسهیلات) در حوزه مشاغل خرد و خانگی تخصیص یافته است.