تاریخ 1399/01/10         ساعت 09:34:23     گروه خبری ساعت کاری

ساعات کاری ستاد،بانکداری اجتماعی و شعب بانک قرض الحسنه رسالت از ۱۳۹9/1/16 تا ۱۳۹۹/۱/21
‏ساعات کاری بانک قرض الحسنه رسالت  تا ٢١ فروردین 

کارکنان
شروع کار: ٨صبح
خاتمه کار: ١٣ بعد ظهر
       
مشتریان
شروع : ٨:٣٠صبح
خاتمه: ١٢:٣٠ ظهر

نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید