تلفن دفترمرکزی
021-66066200
تلفن پاسخگویی به امورمشتریان
021-4747
فکس
021-66066350 داخلی 1061
آدرس
تهران-خیابان آزادی بین جیحون و آذربایجان جنب مترو شادمان پلاک 352 
 کدپستی 1344673811