آذربایجان شرقی

15:44 1398/09/26
دبیرکارگروه طرح توسعه پایدار آذربایجان شرقی گفت: می توان ظرفیت های بومی استان را در مسیرکارآفرینی و همیاری اجتماعی به کار گرفت.
15:46 1398/09/16
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی گفت: می ­توان همیاری و همدلی را در کانون ­های همیاری اجتماعی ترویج داد.
16:00 1398/08/25
مدیر آذربایجان شرقی در گفتگو با فرماندار مرند بر توسعه کانون ­های همیاری اجتماعی در این شهرستان تاکید کرد.
17:03 1398/08/11
امیر شفیعی فرمانده تیپ ۲۵ ارتش آذربایجان شرقی از عملکرد بانک قرض الحسنه رسالت قدردانی کرد.
16:08 1398/07/30
رئیس شورای شهر تبریز گفت: حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی الگویی مناسب برای نظام اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم است.
16:09 1398/07/10
فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی در دیدار با ابوطالب اسحاقی مدیر بانک قرض ­الحسنه رسالت در استان از حمایت این بانک از کسب و کارهای خرد و کارآفرینی اجتماعی استقبال کرد.
استاندار آذربایجان شرقی:
16:08 1398/07/10
فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی در دیدار با ابوطالب اسحاقی مدیر بانک قرض ­الحسنه رسالت در استان از حمایت این بانک از کسب و کارهای خرد و کارآفرینی اجتماعی استقبال کرد.
14:42 1398/06/24
مدیر استان آذربایجان شرقی گفت: مطالبات غیرجاری بانک قرض ­الحسنه رسالت در این استان 2/2 درصد است.