لرستان

11:08 1398/02/31
مدیر استان لرستان، مشتری مداری را مهمترین رکن در بانکداری برشمرد.
11:07 1398/02/31
مدیر استان لرستان بر پیگیری در روند وصول سریع تر مطالبات تاکید کرد.
09:44 1397/08/30
نشست مشترک قرارگاه پیشرفت سپاه استان لرستان و شبکه توسعه اجتماعی رسالت در محل دفتر مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان برگزار شد.
07:26 1397/05/21
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان لرستان در دیدار با امام جمعه معمولان شبکه توسه اجتماعی رسالت را تشریح کرد.
16:15 1397/05/16
بانکداری اجتماعی و دیگر خدمات قرض الحسنه ای بانک قرض الحسنه رسالت در پارک علم و فناوری استان تشریح شد.
16:03 1397/05/16
نشست هم اندیشی کارکنان استان لرستان با محوریت افق 1400برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی استان ، به مناسبت روز اهدای خون جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه رسالت استان گلس
10:36 1397/05/15
در دیدار مدیر استان با مدیرکل ورزش وجوانان لرستان بر اجرای الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت در استان تاکید شد.
10:29 1397/01/27
با تشکیل کانون کارو زندگی پوشاک و دامپروری، کارآفرینی شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت در استان لرستان کلید خورد.