ساتنا، پایا

ساتنا و پایا دو سامانه انتقال وجه حساب به حساب می باشند که پایا برای جابه جایی مبالغ خرد و ساتنا برای جابه جایی مبالغ کلان مورد استفاده قرار می گیرد، تفاوت این دو سامانه در میزان کف و سقف انتقال وجه و زمان تسویه یا واریز شدن وجه به حساب مقصد می باشد که به صورت زیر توضییح داده می شود :
پایا: سقف انتقال وجه هر دستور پرداخت از 1 ریال تا 500.000.000 ریال و مدت زمات تسویه بر اساس دوره های تسویه بانک مرکزی تعیین شده است
ساتنا: سقف انتقال وجه از 150.000.000ریال به بالا بوده و تسویه به صورت آنی و در ساعات اداری تعیین شده می باشد.
نکته حائز اهمیت آن است که این دو سامانه فقط برای انتقال وجه از حساب به حساب و با استفاده از کد شبا (IBAN) می باشند و با انتقال وجه کارت به کارت کاملاً متفاوت هستند.