10:12 1399/02/08
ساعات کاری ستاد،بانکداری اجتماعی و شعب بانک قرض الحسنه رسالت از ۱۳۹9/1/30 تا اطلاع ثانوی
16:39 1399/01/23
ساعت کاری بانک قرض الحسنه رسالت در ستاد، بانکداری اجتماعی و شعب از 1399/01/23 تا 1399/01/30 تغییر یافت.
09:34 1399/01/10
ساعات کاری ستاد،بانکداری اجتماعی و شعب بانک قرض الحسنه رسالت از ۱۳۹9/1/16 تا ۱۳۹۹/۱/21
14:09 1398/12/26
ساعات کاری ستاد،بانکداری اجتماعی و شعب بانک قرض الحسنه رسالت از ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۹/۱/۱۶